iQon

Poddziałanie 1.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
 • rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • działanie modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług;
 • dostosowywanie technologii i produktów do wymagań unijnych;
 • zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes);
 • zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;
 • udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych;
 • usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi;
 • usługi doradcze w zakresie podejmowania i działalności eksportowej;
 • usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami.