iQon

Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą strać się mikroprzedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • działanie modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług;
  • dostosowywanie technologii i produktów do wymagań unijnych;
  • zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes);
  • zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;
  • udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych.