iQon

Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą strać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące:
  • rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
  • dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie świadczenia usług;
  • zakup urządzeń niezbędnych do unowocześnienia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa.