iQon

Poddziałanie 1.1.8 Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo – naukowych

O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy. Dofinansowanie na: - wsparcie wspólnych przedsięwzięć przemysłowo – naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach.