iQon

Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikro przedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • projekty zwiększające konkurencyjność mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez budowę i rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz zmiany organizacyjne i procesowe.