iQon

Poddziałanie 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się duże przedsiębiorstwa

Dofinansowanie na:
  • dotacje na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw na niestosowane dotychczas w regionie metody produkcji (innowacja procesowa) lub dostarczanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów i usług (innowacja produktowa) lub zmiany dotyczące organizacji firmy (innowacja organizacyjna).