iQon

Poddziałanie 1.1.5 Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska

O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Dofinansowanie na:
  • zmiany produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska;
  • zakup urządzeń niezbędnych do unowocześnienia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska.