iQon

Poddziałanie 1.1.4 Inwestycje MSP w zakresie ochrony środowiska

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.<.p> Dofinansowanie na: Projekty polegające na zastosowaniu w produkcji nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych przyjaznych środowisku, w szczególności:

  • wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem;
  • wdrożenie i użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom;
  • wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw.