iQon

Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiebiorstwach

O dofinansowanie mogą starać się mikro przedsiębiorstwa, osoby fizyczne zamierzające tworzyć własną działalność gospodarczą.

Dofinansowanie na:
  • dotacje dla osób fizycznych zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą i utworzyć mikro przedsiębiorstwo;
  • dotacje dla mikroprzedsiębiorców na inwestycje związane z rozwoje mikro przedsiębiorstw, budową, przebudową i remontem infrastruktury mikroprzedsiębiorstwa, zakupem i unowocześnieniem wyposażenia;
  • specjalistyczne usługi doradcze związane z wprowadzeniem innowacyjności w mikroprzedsiębiorstwie i zwiększające jego konkurencyjność.