iQon

Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe średnie przedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na: Inwestycje w małych i średnich przedsiębiorstwach związane z:
  • dywersyfikacją produkcji i świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów i usług;
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego i usługowego.