iQon

Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą starać się mikroprzedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • budowa, rozbudowa lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa;
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług;
  • unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej firmy;
  • racjonalizacja logistyki sprzedaży towarów i usług;
  • budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;
  • informatyzacja, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem;
  • dostosowanie przedsiębiorstw do standardów i norm krajowych i europejskich;
  • dotacje na udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy.