iQon

Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa

O dofinansowanie mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na: Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez:
  • rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej;
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług;
  • zmianę wyrobu lub usługi;
  • unowocześnienie środków produkcji i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa;
  • uruchomienie działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa.