iQon

Oś priorytetowa 5. Pomoc techniczna

Celem tej osi priorytetowej jest wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego.