iQon

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Konkurs ma charakter otwarty.

Kryteria dostępu:
1. Grupy docelowe stanowią: nauczyciele przedmiotów zawodowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
2. Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w ramach opracowanych programów powinny trwać minimum dwa tygodnie

Kryteria strategiczne:
1. Minimum 50 % grupy docelowej stanowią nauczyciele z grupy wiekowej 45+

Alokacja przeznaczona na konkurs to: 72 000 000 PLN