iQon

 • Miliony dla przedsiębiorców z Województwa Małopolskiego już jesienią 2014!

  2014-04-30

  Komisja Europejska otrzymała zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Małopolskiego wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rozpoczął się więc ostatni etap - negocjacje, które powinny zakończyć się jesienią bieżącego roku.

  Poniżej przedstawiamy osie priorytetowe oraz alokacje środków europejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020:

  1. Gospodarka wiedzy – 250 mln euro, czyli 8,7 proc. wszystkich środków w ramach RPO MW 2014-2020. Spodziewane efekty po wdrożeniu osi to m.in. 115 nowych naukowców we wspieranych jednostkach, 1 835 dotacji na B+R dla przedsiębiorstw.

  2. Cyfrowa Małopolska –140 mln euro (4,9 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 66 urzędów, które wdrożą katalog rekomendacji dot. awansu cyfrowego.

  3. Przedsiębiorcza Małopolska – 310 mln euro (10,8 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 1 800 ha przygotowanych terenów inwestycyjnych

  4. Regionalna polityka energetyczna – 380 mln euro (13,2 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 16 obiektów Park&Ride, 56 000 lokali z wymienionymi niskosprawnymi urządzeniami grzewczymi.

  5. Ochrona środowiska – 138 mln euro (4,8 proc). Spodziewane efekty to m.in. 383 km wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji.

  6. Dziedzictwo regionalne – 144 mln euro (5,0 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 400 km nowych i przebudowanych szlaków turystycznych, 44 zabytki objęte wsparciem.

  7. Infrastruktura transportowa – 400,5 mln euro (13,9 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 10 zakupionych pociągów, 80% odcinków dróg wojewódzkich o dobrym lub zadowalającym stanie nawierzchni (teraz – 66%).

  8. Rynek pracy – 268 mln euro (9,3 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 2 800 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat, 10 300 przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie zwiększenia kompetencji kadr i potencjału pracodawców.

  9. Region spójny społecznie – 232 mln euro (8 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 600 miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych, 6 500 osób niepełnosprawnych objętych działaniami integracyjnymi (aktywizacja społeczna i zawodowa).

  10. Wiedza i kompetencje – 200 mln euro (7 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 14 000 uczniów szkolnictwa zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach.

  11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – 200 mln euro (7 proc.). spodziewane efekty to m.in. 400 ha obszarów objętych rewitalizacją.

  12. Infrastruktura ochrony zdrowia – 111 mln euro (3,9 proc.). Spodziewane efekty to m.in. 60 mln euro wsparcia w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego.

  13. Pomoc techniczna EFS – 102 mln euro (3,5 proc.).

Nasz adres
Iqon Sp. z o.o. Fabryczna 20 A,
31-553 Kraków
www.iqon.pl

tel: 12 631 07 55
fax: 12 631 07 55
Nasi partnerzy
Get Adobe Flash player