iQon

Media 2007 (2007-2013)

W ramach programu wspiera się projekty (szczególnie międzynarodowe) w sektorze audiowizualnym, budujące europejską tożsamość kulturową. Beneficjentami są współpracujący ze sobą producenci, dystrybutorzy, organizatorzy konferencji i festiwali, a także szkoły filmowe. Projekty, które mogą zostać sfinansowane to: szkolenia, studia, przygotowanie produkcji, tłumaczenia, dystrybucja i promocja międzynarodowa, festiwale.

Budżet programu: 1 055 mln euro.