iQon

Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

O dofinansowanie mogą starać się:

  • Przedsiębiorcy;
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia;
  • Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny;
  • Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie na:

  • budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.