iQon

Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • budowa zakładu/instalacji do produkcji biokomponentów tj. ester metylowy kwasów tłuszczowych;
  • budowa instalacji do produkcji biogazu.