iQon

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ ostatniej mili”

O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe działające non profit.

  • projekty polegające na dofinansowaniu budowy dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupą (-ami) docelową (-ymi).