http://www.iqon.pl/dzialanie-8-3-rozwoj-inteligentnych-systemow-sportowych.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych

O dofinansowanie mogą starać się:

 • Gminy i miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
 • Związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego;
 • Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie transportu pasażerskiego i towarowego oraz logistyki;
 • Zarządcy dróg;
 • Zarządcy infrastruktury komunikacyjnej;
 • Instytucje badawczo - rozwojowe.

Dofinansowanie na:

 • w zakresie transportu drogowego, morskiego, wodnego śródlądowego, intermodalnego i logistyki realizowane będą projekty związane z:
  • zarządzaniem ruchem;
  • obsługą podróżnych;
  • poborem opłat;
  • zarządzaniem flotą pojazdów;
  • zarządzaniem kryzysowym w transporcie;
  • bezpieczeństwem ruchu;
  • informacją dla podróżnych;
  • śledzeniem ładunków;
  • zbieraniem i przetwarzaniem danych
 • w zakresie transportu miejskiego będą realizowane projekty obejmujące zakup oraz montaż urządzeń z zakresu systemów zarządzania ruchem, w tym:
  • systemy centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem;
  • systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej wraz z równoczesną zmianą geometrii skrzyżowań pod kątem najlepszego wykorzystania instalowanego systemu.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59