iQon

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesy typu B2B

O dofinansowanie mogą się starać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzech lub więcej współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.