iQon

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

O dofinansowanie mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż rok.

Dofinansowanie na:
  • projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług.