iQon

Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • Jednostki naukowe;
  • Instytucje kultury;
  • Szkoły wyższe;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Instytucje otoczenia biznesu;
Dofinansowanie na:
  • Realizację wizerunkowych kampanii promocyjnych regionu i jego walorów z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi marketingowych; Realizację produktowych kampanii promocyjnych skupiających się na określonej grupie walorów; kampanie PR; Organizację zagranicznych prezentacji promocyjnych, w ramach których odbędą się przedsięwzięcia kulturalne; Prezentację oferty regionu na zagranicznych imprezach promocyjnych o charakterze targowym i wystawienniczym; Prowadzenie badań marketingowych z zakresu postrzegania regionu i jego walorów na rynkach zagranicznych; Realizację prezentacji i wydarzeń promocyjnych