iQon

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A

O dofinansowanie mogą starać się:
Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia:
  • Wojewódzkie szpitale specjalistyczne;
  • Szpitale powiatowe położone poza KOM;
  • Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;
  • Hospicja.
Dofinansowanie na:
  • przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia;
  • przebudowa, rozbudowa i wyposażenie sal operacyjnych;
  • dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych;
  • zakup sprzętu i oprogramowanie informatycznego;
  • zakup nowych specjalistycznych urządzeń medycznych.