http://www.iqon.pl/dzialanie-6-1-poprawa-dostepu-do-zatrudnienia-oraz-wspieranie-aktywnosci-zawodowej-w-regionie.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59