iQon

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa oraz projekty promujące polską markę na rynkach zagranicznych.