iQon

Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

O dofinansowanie mogą starać się:
  • MSP ( projekt 1 a lub 1 b);
  • Instytucje otoczenia biznesu (projekt 1c).
Dofinansowanie na:
  • projekt realizowany przez MSP może dotyczyć uzyskania ochrony własności przemysłowej lub realizację ochrony.
  • projekty realizowane przez IOB: projekty dotyczące upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach, w tym projekty promocyjne i informacyjne mające na celu wzrost świadomości przedsiębiorców z korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej, a także projekty informacyjne dotyczące metod i możliwości ochrony własności intelektualnej.