iQon

Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • Przedsiębiorstwa kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez gminę ( przedsiębiorstwa, spółki komunalne).
Dofinansowanie na:
  • zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz do poprawy produktywności i efektywności;
  • zastosowanie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem;
  • wdrożenie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom.