http://www.iqon.pl/dzialanie-5-2-zwiekszenie-droznosci-korytarzy-ekologicznych.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych

O dofinansowanie mogą starać się:

  • Zarządcy dróg i linii kolejowych;
  • Właściwe jednostki rządowe i samorządowe;
  • Parki narodowe i krajobrazowe;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Instytucje naukowe oraz jednostki badawczo rozwojowe, w tym szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne.
  • Dofinansowanie na:

    • przywracanie drożności i funkcjonowania ekologicznych korytarzy lądowych w tym korytarzy umożliwiających funkcjonowanie sieci Natura 2000;
    • zniesienie lub ograniczenie barier dla przemieszczania się zwierząt, które tworzy istniejąca infrastruktura techniczna.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59