iQon

Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
  • Jednostki naukowe;
  • Instytucje kultury;
  • Szkoły wyższe;
  • Przedsiębiorcy.
Dofinansowanie na:
Projekty mające na celu tworzenie, wzmacnianie i rozwój funkcji metropolitalnych polegające między innymi na:
  • inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę ochrony zdrowia w zakresie implementacji nowoczesnych technologii medycznych i informatycznych.