iQon

Poddziałanie 5.2.2 Wspracie inwestycji przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa działające minimum rok.

Dofinansowanie na:
  • nabycie nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarcza;
  • budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków;
  • unowocześnienie, zakup nowych lub używanych urządzeń i maszyn.