iQon

Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • inwestycje o wartości powyżej 40 000 000 EUR generujące powstanie nowych miejsc pracy (sektor produkcyjne - minimum 400 etatów, sektor usługowy – 200 etatów). Priorytetem inwestycje o profilu centrów usług wspólnych, centrów IT i centrów badawczo – rozwojowych.