iQon

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • inwestycje wysoko innowacyjne o dużej wartości - zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych o okresie stosowania na świecie nie dłuższym niż 3 lata w produkcji i usługach bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nieprzekraczający 15%. Inwestycje o minimalnej wartości 8 000 000 PLN, max 40 000 000 EUR. Efektem inwestycji musi być wprowadzenie nowego na rynku polskim lub znacznie ulepszonego produktu.