http://www.iqon.pl/dzialanie-4-3-e-technologie-dla-przedsiebiorstw.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 4.3 E-technologie dla przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;
  • Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • Organy administracji rządowej;
  • Policja, Straż Pożarna.
Dofinansowanie na:
  • Zakupy inwestycyjne umożliwiające świadczenie usług on-line przez MŚP przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT (np.e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci).
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59