iQon

Działanie 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego

O dofinansowanie mogą starać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/ dokonania rejestracji;
  • uzyskanie certyfikatu/dokonanie rejestracji.