http://www.iqon.pl/dzialanie-4-1-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Dofinansowanie na:
  • inwestycje realizowane przez osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorstwa mające siedzibę na obszarze działania Lokalnych Grup Działania i stanowiących projekty z zakresu strategii LGD, „Małych Projektów”.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59