iQon

Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Dofinansowanie na:
  • inwestycje realizowane przez osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorstwa mające siedzibę na obszarze działania Lokalnych Grup Działania i stanowiących projekty z zakresu strategii LGD, „Małych Projektów”.