iQon

Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • Partnerstwa małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Instytucje otoczenia biznesu;
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z samorządami.
Dofinansowanie na:
  • projekty inwestycyjne dotyczące wprowadzania nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego;
  • wsparcie prac studyjno – koncepcyjnych dotyczących tworzenia terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby projektów zintegrowanych;
  • inwestycje w zakresie transportu multimodalnego, np. budowa lub przebudowa centrów logistycznych;
  • wsparcie systemów zarządzania środowiskowego MŚP;
  • wdrażanie najlepszych dostępnych technik (BAT);
  • promocja przedsiębiorcy na rynku docelowym, w tym przygotowanie, druk i emisja materiałów promocyjnych, udział w targach i misjach gospodarczych za granicą.