iQon

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • Parki narodowe i krajobrazowe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
  • Instytucje kultury;
  • Szkoły wyższe;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie na:
  • inwestycje na terenie Małopolski – inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową na terenie gmin uzdrowiskowych. Inwestycje poza Krakowem w bazę turystyczną – budowa obiektów hotelowych, rozbudowa pensjonatów, schronisk, przystosowanie zabytków do celów turystycznych.