iQon

Działanie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki, porozumienia i stowarzyszenia jst;
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
Dofinansowanie na:
  • organizacja kampanii promocyjnych mających na celu stworzenie i promocję marki regionu oraz marek lokalnych i promocję województwa w kraju i za granicą;
  • stworzenie i rozwój regionalnych oraz lokalnych systemów obsługi inwestora