iQon

Działanie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat A

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie województwa lubelskiego.

Dofinansowanie na:
  • udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w wystawach i targach gospodarczych (w tym zagranicznych);