iQon

Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MŚP

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Mikro i małe przedsiębiorstwa działające minimum rok;
  • Średnie przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie na:
  • zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • usługi doradcze dotyczące zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • budowę lub przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie.