iQon

Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych

O dofinansowanie mogą się starać:
  • Jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych);
  • Uczelnie;
  • Jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych;
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
  • Spółki powołane z udziałem ww. podmiotów niedziałające dla zysku.
Dofinansowanie na:
Projekty inwestycyjne polegające na:
  • wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej;
  • przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej.