iQon

Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych, typ B

O dofinansowanie mogą starać się:
  • Jednostki naukowe;
  • Szkoły wyższe;
  • Organizacje pozarządowe;
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie na:
  • inwestycje wzmacniające infrastrukturę badawczo-rozwojową i laboratoryjną przedsiębiorstw na terenie Małopolski.