http://www.iqon.pl/dzialanie-2-1-rozwoj-osrodkow-o-wysokim-potencjale-badawczym.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

O dofinansowanie mogą się starać:
  • Jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych);
  • Uczelnie;
  • Jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych, konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych;
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
  • Spółki powołane z udziałem tych podmiotów niedziałające dla zysku.
Dofinansowanie na:
  • rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów badawczych oraz projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, w tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości).
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59