iQon

Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorców, schemat A – Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • inwestycję wzmacniającą konkurencyjność przedsiębiorstwa z sektora MŚP na terenie Małopolski z sektora usługowego i produkcyjnego, z wyłączeniem przedsiębiorstw rolnych, turystycznych, handlu detalicznego w większości przedsiębiorstw z terenów wiejskich ( teren wsi i miejscowości poniżej 5000 mieszkańców);
  • zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie) oraz, pod pewnymi ograniczeniami, na koszty związane z budowa, remontem czy też zakupem nieruchomości. Inwestycja powinna wprowadzać nową jakość w działalności przedsiębiorstwa, czyli np. nową usługę/produkt czy też nowy sposób oferowania usług/produktów.