iQon

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

O dofinansowanie mogą sie starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
  • Przedsiębiorców;
  • Pracowników przedsiębiorstw;
  • Ponadregionalnych sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników.
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 2.1.1:
  • ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie firm;
  • ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw;
  • studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw.