iQon

Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
Budowę zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania:
  • energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy;
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej;
  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermalnej;
  • biokomponentów oraz biopaliw stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeń do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, czystego oleju roślinnego oraz do produkcji bioetanolu z produktów rolnych.