http://www.iqon.pl/dzialanie-1-7-wzrost-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-przez-doradztwo.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • usługi doradcze w zakresie: zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej; jakości; innowacji i nowych technologii; wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne; tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw; łączenia się przedsiębiorstw; pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59