iQon

Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • usługi doradcze w zakresie: zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej; jakości; innowacji i nowych technologii; wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne; tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw; łączenia się przedsiębiorstw; pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw